Luật Khiếu nại tố cáo năm 1998 (sửa đổi năm 2004,2005)

luat-khieu-nai-to-cao-1998-2004-2005.doc

Trong tệp đính kèm có các văn bản luật Khiếu nại tố cáo năm 1998, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2004, 2005.

Trân trọng,

Caolang.

About these ads

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: