Khôi phục nguyên hiện trạng

Hai anh say rượu đến khách sạn thuê một phòng, sau khi tắt hết đèn, họ mò mẫm lên giường.
Một người nói: “Ồ, trên giường của mình còn có một người”.
Người thứ hai cũng kêu ầm lên: “Trên giường của tôi cũng thế”.
Hai người cùng nói: “Đạp hắn xuống”. Hai người bắt đầu đấm đá nhau, không lâu, một người bị ngã xuống sàn.
Người bị ngã nói: “Cậu làm sao thế?”
“Tớ đã đá thằng cha ấy xuống rồi!” Người say rượu nằm trên giường đắc ý: “Còn cậu?”
“Tớ bị nó đá ngã xuống sàn rồi!”
“Cậu thật vô dụng”.
“Vậy cậu lên giường ngủ với tớ”.

(Theo Vnthuquan.net)

Advertisements
%d bloggers like this: