Human Resource Planning – 1

HR planning

Các tài liệu này tôi để nguên bản tiếng Anh vi chưa có thời gian chuyển ngữ, do vậy nếu các bạn có chút vốn tiếng Anh có thể xem để bổ trợ cho công việc sau này.
– Caolang –

%d bloggers like this: