Xếp hạng các quốc gia theo diện tích mặt đất.

List of countries by total area
Đây là bảng kê, xếp hạng diện tích của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới theo thứ tự từ lớn đến bé. Có thể một số quý vị đã biết và một số khác có thể chưa cập nhật được nên tôi tải bảng kê này lên để quý vị tham khảo.
Trân trọng.
– Caolang –

%d bloggers like this: