Hướng dẫn của Chính phủ thi hành Luật lao động về tiền lương.

Các hướng dẫn của Chính phủ thi hành Luật lao động về tiền lương

Có thể nói Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ, hai thông tư 12 và 13/2003/TT-BLĐTB&XH ngày 30/05/2003 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội là những quy định mẫu trong việc thực hiện pháp luật Lao động về tiền lương. Dù lương tối thiểu có được điều chỉnh thì chúng ta vẫn phải sử dùng các quy định này để xây dựng hệ thống lương áp dụng cho doanh nghiệp mình. Và dù mỗi doanh nghiệp, công ty có thể đang sử dụng các cách tính lương và hình thức trả lương khác nhau nhưng tất cả đều phải căn cứ vào các quy định này. Do đó những quý vị nào quan tâm có thể mở tệp đính kèm để tham khảo.
Caolang.

Advertisements
%d bloggers like this: