Ca dao Việt Nam – Phần 1

Ca dao Việt Nam

Trong một cuộc vui hay tại một đám đông nào đó khi yêu cầu mỗi người hãy đọc một câu ca dao thì tôi dám chắc ai cũng làm được. Bởi nó như là một phần đời sống tinh thần của hết thảy người Việt. Nói như vậy để thấy được sức sống của nó trong tâm tưởng của mọi người.
Với mục đích lưu lại những câu ca dao và chia sẻ với những bạn đọc quan tâm đến loại hình văn học này tôi sẽ cố gắng sưu tầm và tải lên để mọi người cùng thưởng thức.
Caolang

Advertisements
%d bloggers like this: