Tóm tắt lịch sử Việt Nam

Tóm tắt lịch sử Việt Nam
“Dân ta phải biết sử ta” là một câu nói chí phải của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy tẹp đính kèm bài này không ngoài mục đích gửi đến quý vị quan tâm bỏ một chút thì giờ quý báu để xem lại những bài học lịch sử mà ta đã từng học từ thuở nào.
Caolang

%d bloggers like this: