Luật Thuế thu nhập cá nhân.

luat-thue-thu-nhap-ca-nhan.doc

Ngày 05/12/2007, CHủ tịch Nước đã ký Lệnh số 13/2007/L-CTN công bố luật Thuế thu nhập cá nhân đã được QUốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XII.

Trân trọng,

Caolang.

Advertisements
%d bloggers like this: