Thời gian làm việc – thì giờ nghỉ ngơi

Trong tẹp đính kèm trên gồm các nội dung sau:
– Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động về Thời gian làm việc – Thì giờ nghỉ ngơi.
– Nghị định 109/2002/NĐCP ngày 27/12/2002 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP.
-Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định 109/2002/NĐCP.
– Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2003 hướng dẫn thời gian làm việc, nghỉ ngơi của người lao động làm các công việc mang tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu.
Trân trọng,
Caolang.

Advertisements
%d bloggers like this: