Pháp Luật Lao động về Bảo hiểm Xã hội

luat-bao-hiem-xa-hoi-2006.doc

Các quy định liên quan đến Quy định về Bảo hiểm xã hội của Quốc hội và Chính phủ.

1. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

2. Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ, hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hướng dẫn Nghị định 152/2006.

Nếu quan tâm mọi người có thể mở tệp đính kèm. 

Trân trọng,

Caolang.

Advertisements
%d bloggers like this: