(Những) tình khúc Trịnh Công Sơn, NXB Nhân Bản năm 1967 do tác giả chép tay.

Nhìn những mùa thu đi

Trịnh Công Sơn

 

Diễm xưa

Trịnh Công Sơn

 

Nắng thuỷ tinh

Trịnh Công Sơn

 

Dấu chân địa đàng

Trịnh Công Sơn

 

Ru em từng ngón xuân nồng

Trịnh Công Sơn

 

Còn tuổi nào cho em

Trịnh Công Sơn

 

Mưa hồng

Trịnh Công Sơn

 

Xa dấu mặt trời

Trịnh Công Sơn

 

Cuối cùng cho một tình yêu

Trịnh Công Sơn

 

Gọi tên bốn mùa

Trịnh Công Sơn

 

Tôi ru em ngủ

Trịnh Công Sơn

 

Tình sầu

Trịnh Công Sơn

 

Ghi chú:
(*) Trong ấn bản “Tác giả ấn hành” đầu tiên dưới tên nxb Nhân Bản có đề “Những…”, nhưng trong các lần tái bản sau, không thấy mạo từ đó nữa, thí dụ trong lần tái bản 1973 với bìa Đinh Cường (1970) và với nốt và lời bằng chữ in (giá bán: 220 đ.)
(**) Không biết An Tiêm có xuất bản tập này trước khi tác giả tự ấn hành dưới tên nxb Nhân Bản như trường hợp “Ca khúc Trịnh Công Sơn” trên đây ?

Caolang ST.

 

 

 

%d bloggers like this: