Thư mục các bài hát của Trịnh Công Sơn

tcs_thumuc_cakhuc1.pdf

Với mong muốn chia sẻ những thông tin quý báu về danh mục các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn đã sáng tác trong suốt sự nghiệp “hát rong” của mình mà cho đến nay chưa ai biết số lượng chính xác là bao nhiêu kể cả nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, tôi vô tình tìm gặp bộ sưa tập non 290 bài hát Trịnh Công Sơn của tác giả Phạm Văn Đỉnh đăng trên website: http://www.tcs-home.org.
Là một người thích nghe và hát nhạc Trịnh nên tôi lấy làm phấn khích lắm khi có được bộ sưu tập này.
Dưới đây là một số ký hiệu mà tác giả Phạm Văn Đỉnh dùng trong danh mục các bài hát Trịnh Công Sơn.
Ký hiệu thời gian sử dụng :
(năm) : khoảng (năm), t/d , 1975 : khoảng 1975
<= (năm) : (năm) hoặc trước (năm), t/d, = (năm) : (năm) hoặc sau (năm) , t/d, >=1975 : 1975 hoặc sau 1975
Ký hiệu khác :
K7 : băng cassette ; cf. : xem ; ( ?) : chưa rõ, cần thông tin thêm của bạn.
bis: những bài hát có tên không chính xác hoặc có tên khác.
Trân trọng,
Caolang.

%d bloggers like this: