Các hướng dẫn của Chính phủ về lao động nữ

cac-huong-dan-cua-luat-lao-dong-ve-lao-dong-nu.doc

Các nội dung đính kèm;

1. Nghị định 23/CP ngày 18/04/1996 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật lao động đối với lao động nữ.

2. Thông tư 03/LĐTBXH ngày 13/01/1997 hướng dẫn thi hành Nghị định 23/CP.

Trân trọng,

Caolang.

Advertisements
%d bloggers like this: