Luật Khiếu nại tố cáo năm 1998 (sửa đổi năm 2004,2005)

luat-khieu-nai-to-cao-1998-2004-2005.doc

Trong tệp đính kèm có các văn bản luật Khiếu nại tố cáo năm 1998, được sửa đổi, bổ sung vào các năm 2004, 2005.

Trân trọng,

Caolang.

Advertisements
%d bloggers like this: