Làm sao để nhà trường, doanh nghiệp và người lao động gặp nhau

Qua khảo sát trên trang thông tin điện tử của một số trường Đại học, Cao đẳng chỉ nhìn thấy số liệu dự kiến tuyển sinh năm tới mà không hề có số lượng sinh viên hiện tại đang theo học tại trường cũng như số sinh viên sẽ tốt nghiệp vào năm sau. Vào trang thông tin điện tử của các cơ quan Thống kê cũng chỉ có số liệu chung chung, quá cũ nên cũng chẳng thể sử dụng được. Do đó, doanh nghiệp muốn có số liệu để hoạch định chiến lược, xây dựng nguồn nhân lực thì buộc phải tự dự đoán hoặc làm công văn hoặc liên hệ tới các trường xin số liệu, tổng hợp. Như vậy, vừa mất thời gian và đôi khi số liệu thu được còn thiếu chính xác, chưa đảm bảo độ tin cậy.
Đọc tiếp

Advertisements
%d bloggers like this: